Privacy Policy

Hoe wij omgaan met uw gegevens 
Something Blue Bruidsmode respecteert de privacy van haar bezoekers in de winkel en op de website en de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij een beleid opgesteld hoe jouw privacy gewaarborgd wordt. Something Blue Bruidsmode houdt zich aan de gesteld wet- en regelgeving, waaronde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je het bezoek in de winkel en op deze website voortzet, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Het gebruik van cookies kunt u weigeren. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met jou en met het doel om koopcontracten te maken, registreren van gegevens in administratiesystemen, boekhoud en factureer programma, het plaatsen van bestellingen bij leveranciers, versturen van facturen en herinneringen, het versturen eventuele mailings of informatie over de bestelling. Something Blue Bruidsmode is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, gevestigd te Middenbaan 55, 2991 CS Barendrecht, kvk-nummer: 62376535. Bereikbaar via 0622661060 of info@somethingbluebruidsmode.nl.nl Wij vragen nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden of andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uit voeren van de bovengenoemde doeleinden, zoals de financiële administratie. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waar wij geen verwerkersovereenkomst mee gesloten hebben. Als winkel hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn op de hoogte van de AVG en het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij plaatsen en updaten regelmatig onze beveiligingssystemen en maken back-ups. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zoals bij wet bepaald is. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Bij een van deze verzoeken, bestaat de mogelijkheid dat wij vragen om een geldige legitimatie. Zijn er klachten over eventuele verwerking van persoonsgegevens, neem dan altijd contact met ons op, daarnaast kan er een klacht ingediend worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.